Професор Стамен Стаменов: Човекът е извънземно творение

Професор Стамен Стаменов: Всички вие сте под лупата на космическите сили

Професор Стамен Стаменов: Светлите сили взеха превес в Космоса и това е добра вест за Земята