Пряката връзка между проблемите с простатата и сексуалната дисфункция