Китай призна: СВРЪХДЕЦА се произвеждат в ТАЙНИ ЛАБОРАТОРИИ!

Система от тунели ще показва подземния Пловдив