Известни писатели виждат духове и привидения (реални истории!)