Какво се прави с дрехите на починал близък човек?

Починалите ни близки ни напътстват чрез сънищата