Починалите ни близки ни напътстват чрез сънищата

Какво се прави с дрехите на починал близък човек?