Нов фрагмент от легендарния Епос за Гилгамеш е открит в Ирак

Древна нанотехнология доказва съществуването на напреднала цивилизация преди потопа

Древна структура в Индонезия може да се окаже една от най-старите пирамиди

ДНК на древен скелет разкрива диетата на човека в миналото