Жена преживя 61 години в камера

Детският паралич пълзи към Европа