„Под игото“ на Иван Вазов. Зараждане и израстване на българския свободолюбив дух

Бисери 2013 на седмокласниците не отстъпват на зрелостниците!