Христовите артефакти – Копието на съдбата, Трънения венец, Плащаницата, Свещения граал