Петър Дънов и основите на нова планетарна култура

Непубликувано предсказание на Учителя Петър Дънов за България