Петър Димков: Човек е дошъл тук да слугува на ближните си, не да господарува