Среща с НЛО е била описана от Паисий Хилендарски

Призракът на Паисий Хилендарски броди из килията му