Отец Георги Гелеменов пъди злите сили от изпълнителната власт