Кръвен данък във фолклора и в Османската империя. Какво е това?

Съкровище от 17-ти век е открито в Северозападна България