Богиня Атина Палада. Коя е? Митология, храм

Истината къде днес се намира Итака на Одисей