Нютон предсказва настъпването на Апокалипсиса през 2060 г.