Краят на света всъщност ще бъде квантов скок на човечеството в ново измерение!