Вълчан войвода искал да плати на Русия да освободи българския народ

Легенда за съкровището на Вълчан войвода