Да танцуваш върху жарава означава да следваш светиите