УЧЕНИК бере ДУША – беше наръган с НОЖ

Наследникът на световно известния мозъчен хирург проф. Самии е млад българин