Нов невидим щит около Земята е открит, който ни предпазва от космическите лъчения