Почерняване на езика. Червени точици. Какви сигнали ни изпраща езикът?

Зачервяване, солен вкус в устата и налепи по езика, какво значат?

Диагностика: Удебелен език и налепи издават диагнозата!