Формулите на успеха и Формулите на късмета. Няколко важни правила

Молитва за късмет: за отключване на живота, за успех, за работа, при изпит, за дете и др.

Молитва за сбъдване на желание. Тънкости и текстове

Молитва за любов: за среща, за брак. От жена, от мъж. При споделена любов, при любовна мъка