Атрофията на мозъка се забавя с витамините В6 и B12