Легенда за възникването на Китайския календар

12-те митологични животни, според Източната космологична теория, представляват 12-те космически влияния, действащи в годината на раждане на човека и управляващи формирането на  характера му, както и в значителна степен, определящи неговата Съдба От гледна точка на Китайската философия събитията, които се случват  са предопределени от взаимоотношенията между хората. Умението да се изградят необходимите връзки с […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!