Мидена черупка прати българин в затвора за 18 дни!