Слава Севрюкова: Скоростта на мисълта надвишава тази на светлината