Цитати за приятелството: какво е написано за близостта