Легендата за Франкенщайн – страховитото чудовище или тъжен самотник