Мартин Захариев: 2012 – годината на голямата промяна