Мартеницата – спомен за древния български корен и знак за велика мисия