Чакри. Седемте чакри в човешкото тяло. Цветове, активиране, тест

Статуи на древнобългарски жреци открити на Великденските острови?