Мрежата на светлинните мандали улавя божествените вибрации