24 май: Живот в Безкрайния Разум чрез езика на Светлината!