Какви са уникалните свойства на магнитната вода

Магнитната вода е „живата вода“ за човешкия организъм