Черна магия за смърт със сапун, с монети и копанарска магия. Как се прави?

Стара магия с произволна ваша снимка може да ви излекува