Поема ЦЯЛАТА ВИНА върху себе си. Ето какво се казва СЕСТРИНСКА ОБИЧ!