Лунният възел – ключ към смисъла на живота (ТАБЛИЦА)