Искрено и лично: И аз имам страхова невроза. От 3 години изпитвам страх