Лидия Ковачева надхитри лекарите и туберкулозата с гладолечение