Леене на восък – древен метод за разваляне на магии

Леенето на восък е магическо умение

Стефка Николова: Восъкът лекува и отнема магията