Али Шуган: Колкото повече магия има, толкова повече са болните хора!