Сова, бухал и кукумявка. Символ и значение, поверие, какво се прави като я чуеш

Да видиш сова през нощта. Как звучи крясък на сова (АУДИО!)