Българските законодатели са кръвопийци – поощряват и стимулират човешката алчност!