Покойникът в урна у дома завинаги

Няма да намерите покой в смъртта си – ще горите!