Христовите артефакти – Копието на съдбата, Трънения венец, Плащаницата, Свещения граал

Копието на съдбата донесло гибелта на Хитлер

Копието на съдбата владее света

Оцеляло ли е Копието на съдбата?