„Азбучна молитва” е първото стихотворение в старобългарската литература