„Клуб 27“ – клубът, в който членуват само мъртъвци