Легенда за възникването на Китайския календар

Триадите в китайската астрология – основни положения за начинаещи