Чудовищен протуберанс ни готви Слънцето!

Стълба към небето: Пагода, ступа и други примери за древна архитектура в Киото